Loops Legends


دسته بندی : بازی
نوع : رایگان بدون جایزه
تاریخ : 1398/6/7
رایگان

توضیحات

10 نوع جدول مشکل در این بازی وجود دارد که شما می توانید با حل انها در این بازی موفقیت های بزرگی را بدست اورید.حلقه ها:نقطه های روشن و عناوین بسیاری از حلقه ها در این بازی وجود دارد که شما می توانید در طی 60 ثانیه انها حل کنید.این یکی از جالبترین اتصالات نقطه در نرم افزارهای اندروید است و یک بازی منحصر به فرد در گوگل پی است و می توانید وقت اضافه را با بدست اوردن حلقه های بزرگتر بدست اورید.جوایز زیادی در طول این بازی برای طی موفقیت امیز مراحل بازی وجود دارد.شما باید حلقه های طولانی را با زمان اضافی حل کنید.فقط باید در این بازی مواظب زمان باشید تا به موفقیت برسید.


قوانین و مقررات

این بازی رایگان بوده و هیچگونه قانون خاصی ندارد .