آموزش گام به گام بورس


دسته بندی : کتاب
نوع : آموزشی
تاریخ : 1399/8/11
رایگان

توضیحات

این کتاب کاملا رایگان میباشد و تالیف شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار میباشد


قوانین و مقررات

این کتاب جهت آموزش بورس و سهام داری میباشد .