Fantastic Dice


دسته بندی : بازی
نوع : پولی جایزه دار
تاریخ : 1398/6/11
400,000

توضیحات

نحوه بازی: سه تاس را در کنار هم قرار دهید ، صرف نظر از خطوط یا مثلث های افقی یا عمودی ، می توانند با هم ترکیب شوند تا تعداد بیشتری تاس ایجاد شود. هرچه تاس های ترکیبی بیشتر نمره کسب کنند. تاس های موجود در تورنت قابل چرخش است. وقتی تابلوی شطرنج پر از تاس است ، بازی تمام شده است.


قوانین و مقررات

1-حداقل امتیاز جهت گرفتن جایزه را رعایت فرمایید . 2-حداکثر زمان گرفتن امتیاز از زمان نصب میباشد (مقدار زمان و امتیاز در زیر جوایز درج شده است ). 3-لازم به ذکر میباشد اگر بازی مشابه این بازی را در سیستم خود داشته باشید سیستم آن را بصورت اتوماتیک حذف مینماید . 4-پس از نصب یک کدی در سیستم مدیریت سایت درج میشود که با تاریخ نصب شما یکی میباشد . 5-تمام مراحل ذکر شده در بالا باید به اینترنت نصب باشد . 6- پس از دانلود بازی اینترنت خود را قطع و بازی را نصب نمایید . 7-جهت تحویل جایزه کارت ملی و گوشی مربوطه که در آن اپلیکیشن نصب شده رابه آدرس فوق آورده وپس از بررسی های لازم جایزه خود را درهمان روز بصورت فوری دریافت نمایید 8-توجه داشته باشید در خرید خود دقت فرمایید . پس از خرید و یا نیاوردن امتیاز در موعد مقرر هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد .